Tầm nhìn - sứ mệnh - mục tiêu

A. TẦM NHÌN
Hướng tới phát triển hoạt động đa ngành nghề, đa lĩnh vực, trong đó lấy lĩnh vực Đầu tư, Xây dựng làm ngành chủ lực, tạo thế phát triển bền vững. Từng bước đưa Công ty trở thành một trong những công ty mạnh hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực Đầu tư Xây dựng. Phát triển công ty vững mạnh về tổ chức và tiên tiến về công nghệ sản xuất.

B. SỨ MỆNH:
- Tạo lập và bảo vệ các giá trị đầu tư bền vững cho chủ sở hữu và đối tác dựa trên sự minh bạch về tài chính, chuyên nghiệp về tổ chức và công nghệ sản xuất.
- Hài hòa những lợi ích cơ bản của Chủ sở hữu, Người lao động, Đối tác và Cộng đồng dựa trên phương châm điều hành trung thực và công bằng.
- Kiên trì xây dựng đội ngũ nhân viên đạo đức tốt, giỏi chuyên môn nghiệp vụ, tác phong làm việc hiện đại trong môi trường làm việc chuyên nghiệp.

C. MỤC TIÊU
- Xây dựng công ty có “ thương hiệu” trong tất cả các lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh rộng khắp miền trung.
- Mục tiêu sắp tới : 100 tỷ đồng vốn; 200 Nhân viên; 300 tỷ Doanh thu trước năm 2020.