Quá trình phát triển

Công ty Cổ phần Đầu tư Vinadco tiền thân là Công ty Cổ phần 568 được thành lập năm 2006 tại thành phố Đà Nẵng, với chức năng chính là xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp, thủy điện...

Đến năm 2008 Công ty chính thức mang tên Công ty Cổ phần Đầu tư Vinadco.

Trong suốt quá trình xây dựng, phát triển và trưởng thành, Công ty đã trải qua nhiều thăng trầm trong thời kỳ chuyển đổi cơ chế. Nhưng với sự nỗ lực của Ban lãnh đạo mới và năng lực tập thể cán bộ công nhân viên, đã đưa Công ty phát triển từng bước vững chắc trên nền tảng là một Công ty mạnh của Xã hội hiện đại.

Bước vào thời kỳ kinh tế mới với những vận hội và thách thức mới, Công ty chúng tôi vẫn luôn là một Công ty thích ứng với cơ chế kinh tế thị trường, với cung cách làm ăn thông thoáng, đội ngũ cán bộ công nhân viên có trình độ cao và năng lực tài chính đủ mạnh để cạnh tranh trên thị trường.

Tính đến nay, Công ty đã có mạng lưới hoạt động rộng khắp cả nước và các tổ đội thi công độc lập trong cả nước. Công ty đã tham gia một số hợp đồng xây lắp với đối tác nước ngoài, đó cũng là bước đầu làm quen với thị trường nước ngoài. Mười năm trưởng thành và phát triển là quá ngắn đối với một doanh nghiệp, nhưng với sự cố gắng không ngừng, Công ty đã tích lũy nhiều kinh nghiệm quản lý và chỉ đạo sản xuất kinh doanh, tích tụ thêm vốn và năng lực sản xuất, quan hệ của Công ty với các đối tác được mở rộng, nhờ vậy doanh thu hàng năm không ngừng tăng trưởng ở mức cao và ổn định.