Tư cách pháp nhân

Tên Công ty:
     CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VINADCO

Tên giao dịch Quốc tế :
     VINADCO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY

Trụ sở chính:
     Địa chỉ : 01-03 Hồ Quý Ly, P. Thanh Khê Tây, Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng
     Điện thoại : 0236.3.898.899
     Fax : 0236.3.898.919
     E-mail : vinadcodn@gmail.com
     Website : vinadco.com.vn

Giấy phép ĐKKD số: 0400553714 đăng ký lần đầu ngày 27/10/2006.
Vốn điều lệ hiện nay: 45.000.000.000 đồng (Bốn mươi lăm tỷ đồng).