Cần tuyển kế toán vật tư

16/12/2019
- Tìm kiếm nhà cung cấp, thỏa thuận giá và phương thức thanh toán đối với các
loại  vật tư  công ty cần.
- Soạn thảo hợp đồng với nhà cung cấp.
- Theo dõi nhập, xuất tồn thiết bị vật tư của các dự án và toàn Công ty
- Thực hiện việc đặt hàng và cung cấp vật tư cho công trình.
Một số công việc khác do trưởng phòng phân công.
Bài viết cùng danh mục