Cải tạo và phát triển lưới điện thị xã Hội An - Quảng Nam

Hình ảnh dự án
Nhấn để xem kích cỡ đầy đủ
Một số dự án khác