Công trình Văn phòng làm việc Vinadco

Công trình Văn phòng làm việc Vinadco được khởi công xây dựng năm 2018 do Công ty CP Đầu tư Vinadco làm chủ sở hữu với quy mô:
Diện tích xây dựng tầng 1: 142,2m2; Diện tích nâng thêm tầng 8: 155,7m2;

+Tổng diện tích sàn xây dựng ( kể cả tầng bán hầm):1.373,62m2;

Số tầng cao: 01 tầng bán hầm + 08 tầng nổi; Chiều cao tầng 8: 3.5m;

+ Tổng chiều cao công trình: +33,4m;


Công trình đang thi công

Hình ảnh công trình